Úřední doba sekretariátu

OFS Blansko
Rožmitálova 40, 678 01 Blansko
fotbalbk@seznam.cz
 
OFS Blansko
Rožmitálova 40
678 01 Blansko
fotbalbk@seznam.cz;
+420 516 833 231 +420 731 955 717
Po:     7:30 - 10:00
Út:     7:30 - 10:00
St:     7:30 - 10:00  ~  13:30 - 16:30
Čt:     7:30 - 10:00  ~  13:30 - 16:30
 
Kdykoliv na telefon: 731 955 717

Výzva Můj klub 2023

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu Můj klub 2023. Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 4 do 19 let.

Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 4 let (ročník narození 2019) do 19 let (ročník narození 2004) uvedeného v příloze žádosti, dle následujících kategorií:

Kategorie 1: Sportovci ve věku 4 až 19 let (ročník narození 2019 až 2004),  s předpokládanou účastí minimálně 2 x týdně na tréninkové jednotce bez nutnosti účasti alespoň 6 soutěžních dnů za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.

Kategorie 2: Sportovci ve věku 6 až 19 let (ročník narození 2017 až 2004), s předpokládanou účastí minimálně 2 x týdně na tréninkové jednotce, a kteří se zároveň účastnili alespoň 6 soutěžních dnů za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.

Zahájení příjmu žádostí: 17. 10. 2022 od 12:00.
Ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2022 do 12:00.

Žádost (včetně příloh) je nutné podat datovou schránkou žadatele nebo datovou schránkou zmocněnce.

 

Více informací zde.

Vyhlášení ankety Fotbalista roku.

V pátek 4.února proběhlo v „Kulturním domě“ v Šošůvce, vyhlášení 18.ročníku ankety „Fotbalista okresu Blansko za rok 2021,“ kterou pořádá Okresní fotbalový svaz Blansko.

V mužské kategorii nebyla vyhlášena „Jedenáctka roku,“ jak tomu bývalo doposud, ale šestice hráčů hrajících v okresních soutěžích a šestice hráčů startujících v krajských a vyšších soutěžích. V mládežnických kategoriích byli vyhlášeni vždy tři hráči. Ocenění fotbalisté byli vyhlášeni bez určení pořadí. Dále byli oceněni rozhodčí, trenér a do pomyslné „Síně slávy“ byli uvedeny dvě fotbalové osobnosti.

Anketa, které se zúčastnilo 29 okresních klubů, probíhala tentokrát jednokolově. Na základě vyplněných formulářů a počtu nominací klubů, vybrali členové VV šestici hráčů v obou mužských kategoriích, rozhodčího a trenéra. Stejným způsobem postupovala komise mládeže u trojice oceněných v mládežnických kategoriích. Na závěr byl vyhlášen absolutní vítěz ankety.

Oceněným připravili odměny Pivovar Černá Hora, dárkové tašky starostové měst a obcí klubů, ve kterých vyhodnocení hrají a Okresní fotbalový svaz Blansko.

Večer moderoval Petr Švancara, kterého doprovázelo hudební těleso „Šošůvská schola“ pod vedením Elišky Prokopové.

Oceněni byli:

Muži – okresní soutěže

Boček Vítězslav FK Kunštát

Gromský Petr TJ Sokol Rudice

Haničinec Martin TJ Sokol Drnovice

Niessner MarekAFK Letovice

Vorlický Jiří TJ Sokol Bořitov

Vrzal Miloš FC Olešnice

Muži – krajské a vyšší soutěže

Alexa Štěpán FK Blansko

Fadrný Jiří FC Boskovice

Jarůšek Tomáš TJ Vilémovice

Keprt Daniel SK Sokol Lipovec

Novák Jan FC Boskovice

Štencl Marek FK Kunštát

Dorostenci

Baňa Dominik FK Kunštát

Šebela Vítek FK Jedovnice

Ťoupek Jakub SK Olympia Ráječko

Žáci

Němec Vladislav Žijeme Hrou

Staněk Lukáš FC Boskovice

Skoták Michal TJ Vavřinec

Hráči přípravky

Křivánek Jakub Žijeme Hrou

Sehnal Lukáš FC Boskovice

Valášek Petr RDR Akademie

Trenér

Havlíček Jan FC Boskovice

Rozhodčí

Machorek Jakub

Osobnosti

Stloukal Jaroslav

Šmerda Antonín

Nejvíce nominací a absolutním vítězem ankety se stal:

Štencl Marek FK Kunštát

Fotbalista roku.


Okresní fotbalový svaz Blansko pořádá 18. ročník ankety “Fotbalista okresu Blansko za rok 2021,“ které se uskuteční v prostorách „Kulturního domu“ v Šošůvce v pátek 4.února 2022 od 18,00hod

V mužské kategorii bude vyhlášena bez určení pořadí šestice fotbalistů hrajících v okresních soutěžích a šestice fotbalistů hrajících v krajských a vyšších soutěžích. Rovněž bez určení pořadí bude vyhlášena trojice dorostenců, žáků a hráčů přípravky.

Dále bude oceněn trenér, rozhodčí a fotbalové osobnosti za uplynulý rok.

Dotační program.

Vážení sportovní příznivci z Jihomoravského kraje,

dovolte mi Vás touto cestou oslovit a informovat o drobných změnách v letošním dotačním programu „Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2022“.

Pro letošní rok se nám podařilo navýšit alokované prostředky oproti roku 2021, a to konkrétně na 29 mil. Kč. Z této částky bude určeno 11 mil. Kč pro investiční okruh A, a 18 mil. Kč pro provozní okruh B. Na základě tohoto navýšení jsme zároveň posunuli maximální možnou výši požadované dotace v okruhu A na 180 tis. Kč, a v okruhu B na 150 tis. Kč, přičemž minimální výše spoluúčasti zůstala zachována (tedy 30 %). Rád bych upozornil na drobnou změnu v okruhu B (provoz), kdy již nečleníme žadatele na 3 skupiny dle působnosti, nýbrž pouze na 2 (skupina 1 – republika, skupina 2 – okres, kraj). Alokace pro skupinu 1 činí 14 mil. Kč, pro skupinu 2 pak 4 mil. Kč. I navzdory navýšení maximální výše dotace počítáme s tím, že letos bude možno uspokojit více žadatelů, než tomu bylo v minulém roce.

Rád bych připomněl, že žadatelem může být pouze spolek/pobočný spolek, který má sídlo v Jihomoravském kraji, jehož hlavní náplní jsou činnosti v oblasti tělovýchovy a sportu, mající alespoň 10 aktivních sportujících členů, vyjma spolků věnujícím se požárnímu sportu (např. sbory dobrovolných hasičů) a spolků primárně sdružující jiné právnické osoby, např. svazy, sdružení svazů, unie klubů.

Dotační program je od 12.01.2022 zveřejněn na Dotačním portálu JMK v sekci „Dotační oblasti“ -> „Vzdělávání, sport a volný čas“ -> „Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2022“. (odkaz přímo na DP). Je tedy již nyní možné si program detailně prostudovat a sumarizovat potřebné podklady pro podání žádosti. Pozor!!! Nově je povinnou přílohou žádosti úplný výpis z evidence skutečných majitelů (u zapsaných spolků lze nahradit předložení úplného výpisu předložením výpisu částečného).

Dále bych chtěl připomenout potřebu opatření povinných příloh, jako jsou „Údaje o žadateli“, předběžný položkový rozpočet, samostatný popis projektu, ale i samotný formulář žádosti, podpisem osoby oprávněné za spolek jednat (dle Stanov).

Samotný sběr žádostí bude probíhat v termínu od 14.02.2022 do 28.02.2022 do 17:00 hodin. Po elektronickém odeslání formuláře žádosti musí být žádost společně s přílohami v tomto termínu také v listinné podobě doručena poskytovateli, a to několika způsoby - prostřednictvím datové schránky, pošty (pozor! žádost musí být v daném termínu již fyzicky u poskytovatele, nestačí ji tedy např. v poslední den lhůty odeslat) nebo osobního podání na podatelně (podrobný postup je specifikován ve znění dotačního programu – čl. III, odst. 2.).

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na Oddělení sportu.

Mgr. Šimon Karger

vedoucí oddělení sportu

Pozvánka na valnou hromadu

Okresního fotbalového svazu Blansko,
kterou výkonný výbor OFS Blansko
svolává na sobotu 8. ledna 2022 se začátkem v 10:00 hodin.
Místo konáni:
Jídelna restaurace Punkva
ulice Rožmitálova 40

Prezence:
09:30 – 09:55 hodin

 

PODPORA SPORTU A VÝZVA MŮJ KLUB 2022

Národní sportovní agentura zveřejňuje výzvu MŮJ KLUB 2022. Výzva je zaměřena na podporu aktivních fotbalistů, registrovaných v IS FAČR, žadatel musí být registrovaný v Rejstříku sportu. Jedná se o věkové kategorie od 3 do 20 let(ročník narození 2019-2002). Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 21. října 2021 do 30. listopadu 2021.

více informací zde

 

Pozvánka a program 

losovacího aktivu fotbalových klubů OFS Blansko konaného ve čtvrtek 01.07. 2021 v bufetu restaurace Punkva, ulice Rožmitálova 40.

Začátek v 18:00 hod.

Dle §17 SŘF se Losovacího aktivu povinně účastní zástupci všech členských klubů, které podaly přihlášku do soutěží OFS Blansko pro SR 2021/2022 a které jsou oprávněny startovat v příštím SR soutěží OFS Blansko

1. Zahájení

2. Zpráva STK za soutěžní ročník 2020/2021

4. Informace STK k soutěžnímu ročníku 2021/2022

5. Diskuze

6. Vyhlášení soutěžního ročníku 2021/2022

7. Závěr

 

JUDr. Vladimír Kristýn zvolen do VV FAČR

Takto vypadá nové složení Výkonného výboru Fotbalové asociace České republiky na základě hlasování na 23. Valné hromadě FAČR:

  • Předseda: Petr Fousek
  • Místopředseda za Moravu: Jiří Šidliák
  • Místopředseda za Čechy: Jan Richter
  • Předseda řídící komise za Čechy: Martin Drobný
  • Předseda řídící komise za Moravu: Pavel Nezval
  • Členové za Čechy: Václav Andrejs, Tomáš Neumann, Rudolf Řepka
  • Členové za Moravu: Vladimír Kristýn, Radek Zima
  • Členové za ligu: Adolf Šádek, Dušan Svoboda

 

Rozhodnutí o ukončení soutěžního roku 2020/2021 najdete zde.

Kristýn obhájil post předsedy krajského fotbalového svazu a vyslechne Poborského

Volební Valná hromada JmKFS 30.03.2021

Sám pro sebe logicky ruku nezvedl. A to byl jediný hlas, který nedostal. Vladimír Kristýn se při volbě nového předsedy Jihomoravského krajského fotbalového svazu zdržel hlasování, všech ostatních šestašedesát delegátů pro něj zvedlo ruku, takže post předsedy jednomyslně obhájil.

Na další čtyři roky tak povede fotbalové dění na jižní Moravě. „Je to v každém případě potěšující. Myslím si a několikrát to i zaznělo, že Jihomoravský kraj kráčel a kráčí správným směrem,“ uvedl šedesátiletý advokát Kristýn.

Do haly Moravské Slavie v Brně zavítalo téměř šestadevadesát procent pozvaných delegátů. Jen malou obměnou prošel také výkonný výbor, vyměnili se pouze dva členové. Skončili Zdeněk Leitner a Antonín Kordula, místo nich delegáti zvolili Vojtěcha Bártka s Tomášem Třetinou. „Směřování jižní Moravy se vůbec nemění, neradikalizuje se, ani neutlumuje,“ podotkl Kristýn.

Změny zachovaly regionální princip. „Zástupce znojemského okresu Zdeňka Leitnera, který skončil vzhledem k věku, vystřídal senátor a starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina. Je to velmi přímý a důrazný člověk, o čemž svědčí, že dostal zpátky do Moravského Krumlova Muchovu Slovanskou epopej,“ představil jej krajský předseda.

Výkonný výbor Jihomoravského krajského fotbalového svazu

předseda: Vladimír Kristýn

členové výboru za komoru klubů: Tomáš Třetina, Petr Čejka, Pavel Crhan, Vojtěch Bártek

členové výboru za komoru okresních svazů: Jiří Zorník, Jan Zycháček, Milan Večeřa, František Stejskal

Nového předsedu Okresního fotbalového svazu Hodonín Kordulu pak nahradil jeho místopředseda Bártek. „Tonda Kordula řekl, že nechce mít hodně funkcí a stáhl kandidaturu na krajské úrovni. Vojtěch Bártek je dlouholetý funkcionář, patrně budoucí předseda České unie sportu v Jihomoravském kraji a ředitel Baťova kanálu,“ uvedl Kristýn.

První krajské volební valné hromady v zemi po převratných změnách v českém fotbale se zúčastnili hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich nebo generální sekretář Fotbalové asociace České republiky Jan Pauly, který opět čelil ostré kritice. „Předseda Tatranu Bohunice Luboš Němec mu připomněl, jak se choval k Šimkově revizní komisi a k místopředsedovi za Moravu Zlámalovi. Generální sekretář se už poněkolikáté omluvil,“ zmínil Kristýn.

Kritika se týkala zářijové valné hromady, kde výkonný výbor prosazoval rozšíření o jedno místo pro ženu. Změnu stanov zamítla moravská komora. „Šlo o rozšíření vlivu a o skrytou snahu rozpustit revizní komisi Zdeňka Šimka. Tvářili se, že to nikdo neprokoukne, ale podcenili nás,“ vyjádřil se Kristýn.

Koho jižní Morava podpoří na červnové valné hromadě asociace ještě předseda neprozradil, ale už ve středu se členové výkonného výboru setkají s kandidátem na předsedu Karlem Poborským. „Přijede požádat o podporu. Moc toho zatím neodtajnil, zeptáme se ho, kdo tvoří jeho tým. Dáme mu jasné otázky a chceme jasné odpovědi, pak se rozhodneme. Všichni si ho velmi váží dnes už jako legendy, ale neznáme jeho program,“ sdělil Kristýn.

Volební valná hromada OFS Blansko

V sobotu 27.února, proběhla v prostorách kuželny KK Blansko, Volební valná hromada OFS.

Ze 38 pozvaných zástupců klubů, se jí zúčastnilo 34 delegátů. Omluveny byly kluby TJ Sokol Lažánky, TJ Sokol Olomučany, TJ Sloup a TJ Voděrady.

Na funkci předsedy OFS kandidoval JUDr. Kristýn Vladimír.

Do výkonného výboru volili delegáti 6 členů z 10-ti kandidátů navržených kluby.

Do revizní komise se volili 3 členové a stejný počet byl i navržený.

Ke zvolení nového VV a staronové RK stačilo první kolo voleb, v němž všichni zvolení obdrželi nadpoloviční většinu hlasů.

Staronovým předsedou OFS byl všemi zástupci klubů ve veřejném hlasování zvolen

JUDr. Kristýn Vladimír.

Pokud nedojde k nějaké mimořádné události, bude VV v nastávajícím čtyřletém volebním období pracovat ve složení: Čechman Jaroslav, Ing. Grégr Jaroslav, Janíček Jaromír, Mokrý Marcel,

Mgr. Strya Milan a Šindelka Stanislav.

Staronová RK potom ve složení: Mgr. Horák Petr, Mánek Radek, Němec Jiří. Členové RK na svém prvním jednání bezprostředně po skončení VVH, zvolili předsedou komise Jiřího Němce.

Na závěr odsouhlasili delegáti Usnesení VVH OFS Blansko.

VVH OFS Blansko

VVH se uskuteční v prostorách hlediště kuželny KK Blansko v sobotu 27.02.2021 od 10,00hod

Program:

1. Zahájení

2. Volba předsedajícího

3. Volba a schválení komise mandátové

4. Volba a schválení komise návrhové

5. Schválení jednacího řádu

6. Volba a schválení komise volební

7. Zpráva o činnosti výkonného výboru

8. Zpráva o činnosti revizní komise, schválení účetní uzávěrky za rok 2020

9. Diskuze

10. Zpráva mandátové komise

11. Zpráva volební komise

12. Volba předsedy OFS, členů výkonného výboru OFS a revizní komise OFS

13. Usnesení – zpráva návrhové komise (předložení návrhu usnesení, zapracování schválených

připomínek delegátů, schválení usnesení)

14. Závěr

Odložení VVH

Aktuální epidemická situace hovoří, bohužel, zcela proti možnosti jednání VVH v sobotu 30.ledna 2021, uskutečnit. Pokud se situace zlepší, uskuteční se VVH v sobotu 27.února 2021. Na programu, místě a čase konání se nic nemění. V případě jakékoli změny vás budeme včas informovat.

Miloš Jarůšek

sekretář OFS Blansko

Termínová listina

Termínovou listinu najdete ZDE

Vážení sportovní přátelé,

Český olympijský výbor uzavřel od 1. 2. 2019 pro celé sportovní prostředí ČR novou úrazovou pojistku s Pojišťovnou VZP, a.s. Všechny subjekty sdružené v České unii sportu, tedy národní sportovní svazy, sportovní kluby/tělovýchovné jednoty, okresní sdružení a krajské organizace ČUS jsou od 1. 2. 2019 pojištěny prostřednictvím nové pojišťovny. Pojištění je platné po celém světě.

Více informací k novému úrazovému pojištění od 1. 2. 2019, včetně uzavřené pojistné smlouvy a postupu k nahlášení škodní události naleznete na stránkách ČUS https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/urazove-pojisteni-clenu.html

Veškeré vzniklé nároky na pojistná plnění (úrazy) do 31. 1. 2019 zůstávají stále v gesci pojišťovny Kooperativa.

Informace o novém úrazovém pojištění vyjde i ve Zpravodaji ČUS č. 1/2019.

 

Pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele, uzavřená se společností Kooperativa, zůstává nadále v platnosti a nic se v tomto směru nemění.

https://www.cuscz.cz/sluzby-servis/kooperativa.html